Contact

Klachten

Klachtenprocedure Zwaal training en coaching, Sequoia-trainingen is gericht op zaken die vallen onder Jeugdwet (Wkkgz), Wet zorg en Dwang (Wzd), Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor trainingen en workshops die verzorgd worden. We doen ons best om zo helder en transparant mogelijk te communiceren om wensen, behoeftes en regels op elkaar af te stemmen. Desondanks kan het voorkomen dat u als client niet tevreden bent, daar hebben wij een klachtenprocedure voor en die is hieronder te lezen. Heeft u klachten over de uitgevoerde hulpverlening of gevolgde training, workshop of coaching of over de trainer(s) en komt u er in mondeling overleg met de betrokken hulpverlener of trainer(s) of coach niet uit, dan kunt u uw klacht per e-mail aan ons sturen via info@sequoia-trainingen.nl. Uw klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Klacht in behandeling: Uiterlijk binnen 2 werkdagen na binnenkomst van uw mail, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 2 weken om tot een afhandeling te komen. Derde partij: Wij zullen er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen, mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan nemen wij een derde, SoloPartners. Er zitten geen kosten aan indienen van een klacht tenzij u een beroep doet op andere deskundigen of zaak op zitting komt (griffie en advocaten kosten).
Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging SKJ en BPSW.